Aanpak

Het Novius Business Empowerment Framework

Het Novius ‘ Business Empowerment Framework’  biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van verandering. Het framework bevat alle onderdelen die hierbij  -in relatie met elkaar- van belang zijn om grip te krijgen en te houden.

Het Novius Business Empowerment Framework BedrijfsontwerpBedrijfsarchitectuurProgramma _ projectmanagementVeranderportfolio Management Business Transformatie Planning

Het vertalen van de strategie naar een samenhangende veranderportfolio met behulp van business transformatie planning, het gebruik van bedrijfsarchitectuur, bedrijfsontwerp en veranderportfoliomanagement zijn essentiële schakels om de beoogde resultaten te kunnen realiseren.

Elke opdracht die wij uitvoeren is uniek. Onze aanpak zorgt voor een transparante, beheerste en consistente aanpak waarbij het gebruik van het Novius Business Transformatie Framework® centraal staat.

We starten vaak met het opstellen van een business transformatieplan, de doorvertaling van de strategische doelstellingen naar gewenste opbouw en samenstelling van uw producten en diensten, de processen, de organisatie en de benodigde informatievoorziening, vastgelegd in een bedrijfsarchitectuur. Eindresultaat is de  roadmap om de benodigde veranderingen door te voeren.

Ook voeren we een veranderdiagnose uit: hoe zit het met de verandernoodzaak, de veranderbereidheid en het verandervermogen van uw organisatie?

Onze architecten werken samen met uw organisatie de schets van de bedrijfsarchitectuur verder uit. Hiermee hebt u een kader voor verbeteringen die via projecten en programma’s, maar ook door de ‘lijnorganisatie’ worden gerealiseerd.

Professioneel programma- en projectmanagement is noodzakelijk om de afgesproken resultaten snel en doeltreffend te kunnen bereiken. In de projecten gaan uw en onze bedrijfsontwerpers aan de slag om bijvoorbeeld concrete uitwerking te geven aan nieuwe dienstverleningsconcepten.

We helpen met de vertaling van gebruikerswensen in bedrijfsontwerpen naar realisatie voor bijvoorbeeld te selecteren en te bouwen applicaties.

Dankzij veranderportfoliomanagement houdt u overzicht en grip op alle ontwikkelingen en wordt de optimale inzet van resources gewaarborgd.

Digital Transformation

Digitalisering is overal om ons heen, zowel in ons privé-leven als in de zakelijke wereld. Dat is al enkele tientallen jaren zo, echter, we komen nu aan op... Lees verder

Het Novius Business Empowerment Framework

Het Novius ‘ Business Empowerment Framework’  biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van verandering. Het framework bevat alle onderdelen die hierbij ... Lees verder

Kwaliteitsborging

Novius hanteert een vaste en erkende methodieken voor het opstellen van business transformatieplannen, enterprise architecturen, portfoliomanagement, changemanagement, procesontwerp en requirementsanalyse. Kort samengevat:

Lees verder
 

Ontwerpen & ontwikkelen in balans

Bij het vormgeven van veranderingen spelen de begrippen ontwikkelen en ontwerpen een cruciale rol. Om in een veranderproces de verandervisie te kunnen realiseren en succesvol te zijn, is het... Lees verder

Het Novius Business Transformatie Framework®

Het Novius Business Transformatie Framework (BTF) helpt bij het vertalen van uw bedrijfsstrategie naar concrete acties en projecten. Dat gaat stapsgewijs. Eerst wordt de strategie ontleed in richtinggevende principes... Lees verder

Uw verandervraagstuk geanalyseerd

Verandertrajecten blijken in de praktijk lang niet altijd alle beoogde resultaten op te leveren en soms zelfs volledig te mislukken. Wij zijn ervan overtuigd dat we, door een goede... Lees verder

Novius Quick Scans

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Wij hebben bijna 25 jaar ervaring met het doorvoeren van veranderingen. Het Novius Business Empowerment Framework bevat de verschillende competenties om veranderingen goed voor te... Lees verder