Het Novius Business Empowerment Framework

Het Novius ‘ Business Empowerment Framework’  biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van verandering. Het framework bevat alle onderdelen die hierbij  -in relatie met elkaar- van belang zijn om grip te krijgen en te houden.

Het Novius Business Empowerment Framework BedrijfsontwerpBedrijfsarchitectuurProgramma _ projectmanagementVeranderportfolio Management Business Transformatie Planning

Het vertalen van de strategie naar een samenhangende veranderportfolio met behulp van business transformatie planning, het gebruik van bedrijfsarchitectuur, bedrijfsontwerp en veranderportfoliomanagement zijn essentiële schakels om de beoogde resultaten te kunnen realiseren. 

Voor meer informatie over Het Novius Business Empowerment Framework klik hier.