Kwaliteitsborging

Novius hanteert een vaste en erkende methodieken voor het opstellen van business transformatieplannen, enterprise architecturen, portfoliomanagement, changemanagement, procesontwerp en requirementsanalyse. Kort samengevat:

•         Met de door Novius ontwikkelde aanpak voor business transformatieplanning wordt het strategisch beleid van ondernemingen of ketenpartners ‘vertaald’ in de belangrijkste uitgangspunten voor de bedrijfs- en keteninrichting. Hiervan wordt een globale enterprise architectuur opgesteld (doelarchitectuur). Door deze via een gap-analyse te vergelijken met de bestaande situatie, worden de belangrijkste door te voeren veranderingen in kaart gebracht. Deze veranderingen of actiepunten leiden tot een samenhangende portfolio van projecten en activiteiten. Bij het opstellen en onderhouden van een business transformatieplan kan gebruik worden gemaakt van de MAVIM Rules8 tool.
•         De Novius Architectuur Methode kan gezien worden als een nadere aanscherping van het Architecture Development Model van The Open Group. Systematisch werken leidt tot een samenhangende portfolio van architectuurprincipes en –modellen. Al onze bedrijfsarchitecten beschikken daarnaast over een Archimate2-certificaat.
•         Projectportfoliomanagement staat internationaal nog in de kinderschoenen. Novius werkt aan het professionaliseren ervan door meer samenhang en systematiek te brengen in zaken als batenmanagement, financieel management, risicomanagement, stakeholdermanagement en resourcemanagement. Novius levert de voorzitter van de IPMA Projectportfoliomanagement interessegroep.
•         Onze change management adviseurs zijn gecertificeerd en op master-niveau opgeleid aan gezaghebbende verandermanagement instituten als Sioo en Vrije Universiteit. Voor programma- en projectmanagement maken wij gebruik van Managing Succesfull Programs en daaraan gerelateerde methoden als Prince2. Onze programma- en projectmanagers zijn IPMA-gecertificeerd en gecertificeerd in Management of Portfolio's (MoP). Wij beschikken over enkele gecertificeerde SCRUM-masters en Product Owners en hebben ervaring met het toepassen van Scaled Agile Framework (SAFe).
•         Al onze procesontwerpers zijn opgeleid in Business Process Modelling and Notation (BPMN2.1). Voor requirementsmanagement en -engineering zijn zij in het bezit van het IREB-certificaat.