aanpak

De kracht van Novius ligt in de gecombineerde benadering van ontwikkelen en ontwerpen van organisaties

Bij het vormgeven van veranderingen spelen de begrippen ontwikkelen en ontwerpen een cruciale rol. Om in een veranderproces de verandervisie te kunnen realiseren en succesvol te zijn, is het van belang antwoorden te hebben op de vragen wat er opgeleverd moet worden en wat de veranderaanpak zal zijn. De keuzes hoe ontwikkelen en ontwerpen integraal worden ingezet, vormen daarmee de basis voor de veranderstrategie.

Ontwerpen gaat over het vormgeven van de inhoud. De nadruk ligt op een systematische analyse en een toekomstbeschrijving van de organisatie en informatiehuishouding. Dit zorgt voor inzicht, overzicht en kwaliteit. Van oudsher richt ontwerpen zich dus meer op de ‘harde’ kant van veranderen en relateert daarmee aan de ratio (IQ).

Ontwikkelen gaat over het in gang zetten van een veranderingsproces en het vormgeven van groei, om mensen binnen de organisatie effectief en enthousiast te laten bijdragen aan de te behalen resultaten. Zo worden de nieuwe doelen sociaal-politiek stevig ingebed. Ontwikkelen richt zich voornamelijk op de zachte kant van veranderen – de menskant – en het gevoel (EQ).

Ontwerpen en ontwikkelen beïnvloeden elkaar bij het realiseren van veranderingen. Juist de combinatie leidt tot de beste oplossingen met een stevig draagvlak. Immers, een ontwerp dat door de medewerkers niet wordt aanvaard of begrepen, zal door geen of onjuist gebruik haar potentie of doel niet waarmaken. Andersom leidt groei zonder een duidelijke richting en helder ontwerp tot weinig rendement en/of een onbruikbare toepassing.

Er is geen standaard recept. De kunst is om elke keer de essentie te doorgronden en de juiste dosering van beide elementen te vinden. Een goede balans tussen ontwikkelen en ontwerpen is de sleutel tot succes.