aanpak

Het Novius Business Transformatie Framework®

Het Novius Business Transformatie Framework (BTF) helpt bij het vertalen van uw bedrijfsstrategie naar concrete acties en projecten. Dat gaat stapsgewijs. Eerst wordt de strategie ontleed in richtinggevende principes en beleidspunten. Vervolgens richten we ons op de gewenste bedrijfsinrichting en informatiehuishouding. Ten slotte formuleren we projecten waarmee de beoogde situatie kan worden bereikt. Dit zorgt voor focus, omdat alle verandertrajecten aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van de strategie.

Met behulp van het Novius Business Transformatie Framework kunnen bovendien de businessinrichting en informatiehuishouding effectief op elkaar worden afgestemd. Enerzijds de producten, diensten, kanalen, processen, besturing en organisatie. Anderzijds de informatiebehoeften, data, systemen en infrastructuur. Zo kunnen ICT-mogelijkheden optimaal worden benut om de business te verbeteren.

Het Novius BTF wordt vaak gebruikt om een totale organisatie of businessunit planmatig en in samenhang te veranderen of door te ontwikkelen, maar is ook de ideale ondersteuning bij het van start tot realisatie funderen van businessthema’s en projectenprogramma’s.

Klanten

Novius stelde een businessinformatieplan voor ons op en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de alignment van business en IT. Wat de aanpak van Novius zo sterk maakt, is de combinatie van eenvoud en volledigheid.

Sandra Schellekens
CIO DELA

Publicaties

Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Bedrijfsarchitectuur is een vak. Dat kun je leren. Dit boek biedt de kennis die nodig is om goede, bruikbare architecturen te ontwikkelen, waarbij een goede balans is gevonden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang.

Meer publicaties