aanpak

Uw verandervraagstuk geanalyseerd

Verandertrajecten blijken in de praktijk lang niet altijd alle beoogde resultaten op te leveren en soms zelfs volledig te mislukken. Wij zijn ervan overtuigd dat we, door een goede voorbereiding, de slagingskans van een verandertraject aanzienlijk kunnen vergroten. 

Een goede voorbereiding begint wat ons betreft met een goede analyse van het verandervraagstuk. Hoe beter we in beeld hebben met welk verandervraagstuk we nu precies te maken hebben des te beter we in staat zijn om de meest geschikte veranderaanpak te kiezen en de beoogde verandering succesvol door te voeren.

Een belangrijke vraag die wij bij het oplossen van een verandervraagstuk willen beantwoorden is: ‘Hoe complex is dit verandervraagstuk nu eigenlijk?’. Novius heeft een scan ontwikkeld waarmee je snel een eerste indruk krijgt van de complexiteit van het op te lossen verandervraagstuk.

Deze quick scan is in ongeveer 10 minuten ingevuld en de resultaten ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend binnen 2 werkdagen per e-mail.

 

 

 

 

Mocht u behoefte hebben aan een zorgvuldige- en meer gedetailleerde analyse van uw verandervraagstuk, dan brengen wij de veranderdiagnose graag onder uw aandacht.