Novius Academy

Novius Academy voor Gemeenten

Novius Academy voor Gemeenten

Novius Academy voor Gemeenten biedt een samenhangend pakket aan opleidingen en trainingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, procesinrichting, transformatieplanning en project-  en implementatiemanagement. De Academy is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en wordt voortdurend aangepast aan de inzichten en standaarden die het KING publiceert .

De opleidingen zijn gericht op de ontwikkeling van moderne gemeenten. Veel aandacht wordt besteed aan zelfregisserend vermogen, goed opdrachtgeverschap en implementatie van e-dienstverlening (volgens de aanpak van het KING). De focus ligt daarbij steeds op het toepassen van inzichten in de praktijk. Deelnemers verbreden niet alleen hun theoretische kennis, maar ontwikkelen ook de praktische vaardigheden om de verschillende producten effectief in te kunnen zetten binnen hun persoonlijke werkomgeving.

In de opleidingen en trainingen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Concepten, modellen en principes uit de Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA): Thema's en kernprincipes, Procesarchitectuur en Informatiearchitectuur;
  • Product- en processtandaarden: e-formulierenspecificaties, e-processenspecificaties en de standaard zaaktypecatalogus;
  • Gegevens- en berichtenstandaarden: RSGB (basisgegevens) en het RGBZ(zaakgegevens) en StUF (verheven tot Open Standaard);
  • Gemeentelijke transformatieplanning als vervolgstap op het EGEM-realisatieplan;
  • Projectgericht werken aan de ontwikkeling van de elektronische gemeente.

Brochure Novius Academy voor Gemeenten 

Lees meer over onze vaardigheidstrainingen