Toezichthouder en Digital Transformation

Toezichthouder en Digital Transformation

Toezichthouder en Digital Transformation

Er raast een Digitale Transformatie over de westerse wereld. Bedrijven en instellingen dienen daarop in te spelen. Er ontstaan snel nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe producten, nieuwe vormen van ketensamenwerking en nieuwe vormen van bedrijfsvoering. Zowel profit als non-profit sectoren worden geraakt. Kansen, maar ook bedreigingen. ICT is niet langer te beschouwen als een ondersteuning voor de bedrijfsvoering. ICT is een strategisch onderdeel geworden van het primaire proces.

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht krijgen er een nieuw, strategisch thema bij. Welke digitale ontwikkelingen raken onze sector? Wat zijn hiervan de achtergronden? Hoe raakt dat ons businessmodel? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn noodzakelijk? Welke risico’s moeten worden aangepakt? Welke vragen moeten we stellen aan onze directie? Weten we zeker dat de directie op adequate wijze reageert op de Digitale Transformatie?

 

De leergang

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van 16:00 - 20:00 (incl. kort walking dinner) in de tuinzaal van de Oranjerie van Kasteel Hindersteyn te Langbroek. 

De bijeenkomsten vinden om de twee tot drie weken plaats. 

De docenten

De leergang wordt verzorgd door Adviesgroep Novius in samenwerking met de gerenommeerde spreker op het gebied van digitalisering, Rick van der Lans.

Rick van der Lans geniet een internationale reputatie als spreker en adviseur over digitalisering. In de afgelopen 30 jaar gaf hij lezingen in veel Europese landen, Zuid-Amerika, de VS en Australie. Hij is een veelgevraagd key note speaker bij internationale congressen. Hier vind je meer informatie. 

 

De game wordt begeleid door Jeroen de Groot, partner van Adviesgroep Novius. Jeroen heeft zich gespecialiseerd in de aanpak van Digital Transformation door organisaties. Hij speelde de game met senior managers in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hij voerde adviesopdrachten uit voor onder meer EPEX SPOT (Parijs), American Express, DHL, Ericsson, Telfort, ABN AMRO, AEGON, Amphia hospital, Aon, Ministerie van Financiën, VvAA, ING, CBRE, Rabobank, KPN, ICTU, Morpho Safran en verschillende gemeenten.

Guido Bayens, partner van Adviesgroep Novius, is gespecialiseerd in bedrijfs- en informatie-architectuur. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Als consulting enterprise architect voerde hij opdrachten uit voor Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Rabo Vastgoedgroep, MN, Rabobank, Lelystad Airport en Schiphol Airport. Hij schreef diverse boeken en artikelen en treedt vaak op als docent of inleider. Hij werd tweemaal onderscheiden door het Nationaal Architectuur Forum.

Het programma

Dag 1

Opening, Kennismaking, Korte introductie

Korte inleiding over de aanstormende Digitale Transformatie en wat dit kan betekenen voor het runnen van een organisatie en wellicht zelfs voor het "businessmodel" (totaal nieuwe vormen van dienstverlening; nieuwe strategische partnerships, nieuwe interne werkwijze, etc.). Dan gaan we gedurende 1,5 uur een game spelen over Digitale Transformatie, gebaseerd op het boek “Digital Transformation, a model to master digital disruption” van Jo Caudron en Dado van Peteghem.

Na het diner spreken we door over de leerervaringen uit de game en verbinden deze met de meer alledaagse problemen waar veel organisaties mee kampen op IT-gebied: verouderde systemen, beveiligingsproblemen, hoge kosten voor onderhoud en (dus) weinig budget voor vernieuwing. We vragen de deelnemers naar hun belangstelling voor onderwerpen, die zij in de tweede avond aan de orde willen laten komen. Op de achtergrond hebben we een lijst met mogelijke onderwerpen.

Dag 2

De onderwerpen en sectoren die deze dag aan de orde komen, worden medebepaald door de belangstelling en achtergrond van de deelnemers. We kunnen ingaan op ontwikkelingen zoals big data, artificial intelligence, block chain, internet of things, cloud computing, sensoring, mobile devices, robotica, etc. We gaan ook in op de gevolgen die deze ontwikkelingen kunnen hebben op het businessmodel. We wisselen dit steeds af met de vraag: Wat zou je hierover aan je Directie moeten vragen? Waar moet je als toezichthouder op letten?

Dag 3

We gaan het met name hebben over de wijze waarop een organisatie grip krijgt en houdt op deze veranderingen. Hoe kun je vanuit de bestaande situatie, met allerlei bijbehorende problemen en vraagstukken, enerzijds de korte termijn problemen adequaat aanpakken en daarbij tegelijk een verbinding leggen naar de introductie van nieuwe technologie en de mogelijkheden die dit biedt? Dit alles zeer praktisch en handelingsgeoriënteerd en mede gebaseerd op 25 jaar ervaring van Novius met business transformaties. We laten ons mede inspireren door een boekje van Nijenrode prof. Lineke Sneller "De commissaris en het toezicht op IT: De eerste zeven vragen".

Optioneel (tegen meerkosten)

Extra avond over nieuwe technologie, gepresenteerd door Rick van der Lans.

Inschrijven & meer informatie

Adviesgroep Novius
0343 - 760076
Office@novius.nl

Download hier de informatiefolder over de leergang Toezichthouder en Digital Transformation