Publicaties

{{the_channel}_text_pagetitle}

Onze boeken, artikelen, brochures, nieuwsbrieven, webinars en blogs

Niets is zo praktisch als een goede theorie. Kennisoverdracht is dan ook essentieel. Voor onszelf: het spitst de manier waarop we nadenken over onze aanpak en methoden. En voor onze klanten: zij krijgen een gebundelde en geordende versie van onze ervaring en expertise in handen. Lees meer over de boeken, artikelen, brochuresnieuwsbrievenwebinars en blogs die door Novius en haar medewerkers werden gepubliceerd.

test

Bedrijven Innoveren

Veranderingen zijn bij organisaties aan de orde van de dag. De meeste veranderingen worden in de vorm van projecten opgepakt. Een omslag die zowel cultuur als mens in de organistatie om aanpassingsvermogen vraagt. Dit boek laat zien hoe bedrijven en instellingen op een succesvolle wijze zijn omgegaan met ingrijpende veranderingen:

Lees meer

Business Transformatie Framework - een raamwerk voor organisatieverbetering

Dit boek beschrijft het Novius Business Transformatie Framework - versie 2016, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business Transformatie Planning. Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen.

Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business Transformatie Planning geeft grip op organisatieverandering.

Lees meer

Bedrijfsarchitectuur voor managers

 
Tegenwoordig moeten bedrijven topprestaties leveren in een sterk competitieve markt. Klanten zijn beweeglijk en kostenbewust. Organisaties moeten voortdurend alert zijn op hun omgeving en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Lees meer

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

De Novius Architectuur Methode is zeer positief beoordeeld in de nieuwe versie van het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” (2e druk). De Novius Architectuur Methode wordt geroemd om de sterke visie gekoppeld aan een zeer goede praktische bruikbaarheid. 

Lees meer

Het BPM Boek

Business Process Management (BPM) helpt organisaties om klantgericht, efficiënt en flexibel te werken en tegelijkertijd een goede werkomgeving te bieden.

Lees meer

Integraal Programmamanagement

Grip op sturing van het proces, inhoud en verandering. Dit boek beschrijft op een praktische manier hoe de strategie en bedrijfsdoelstellingen van een organisatie kunnen worden gerealiseerd door de inzet van programmamanagement voor het beheersen van projecten.

Lees meer

Keuzemenu Programmamanagement

Keuzemenu Programma Management beschrijft de 6 belangrijkste visies in Nederland op het gebied van programmamanagement. Programmamanagement is het managen van de samenhang tussen projecten en de organisatieverandering om een (of meerdere) strategische doelstelling(en) te realiseren.

Lees meer

Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Bedrijfsarchitectuur is een vak. Dat kun je leren. Dit boek biedt de kennis die nodig is om goede, bruikbare architecturen te ontwikkelen, waarbij een goede balans is gevonden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang.

Lees meer